Filipino Reviewer Lesson 1 Gen-ED - Teachers ng Pinas


 
Filipino Reviewer  Lesson 1 Gen-ED - Teachers ng Pinas


KOMUNIKASYON – ang komunikasyon ay ang paghahatid at pagtanggap ng mensahe na kinasasangkutan ng pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat.


MGA SALIK/SANGKAP NG KOMUNIKASYON 

1. Pinagmulan

2. Mensahe

a. pangnilalaman

b. relasyunal

3. Tsanel/Daluyan

a. sensori

b. institusyunal

4. Tumatanggap

5. Tugon

a. tuwiran

b. di tuwiran

c. naantala

6. Mga Potensiyal na Sagabal


a. Semantika

b. Pisikal

c. Pisyolohikal

d. Saykolohikal


URI NG KOMUNIKASYON AYON SA LAWAK: 


1. Intrapersonal

2. Interpersonal

3. Pampubliko


URI NG KOMUNIKASYON AYON SA PARAAN:


1. Berbal

2. Di – Berbal


MGA ANYO NG DI BERBAL


1. Oras

2. Espayo

3. Katawan

a. Pananamit at kaanyuan

b. Tindig at Kilos

c. Kumpas


4. Pandama

5. Simbolo

6. Kulay

7. Paralanguage


MGA KONSIDERASYON SA MABISANG KOMUNIKASYON:


1. Setting (Lugar)

2. Participants (Sino ang kausap?)

3. Ends ( Ano ang layunin?

4. Act Sequence (Takbo ng Usapan)

5. Keys ( Pormal o Impormal)

6. Instrumentalities ( Ano ang midyum ng usapan?)

7. Norms ( Ano ang paksa?)

8. Genre ( Nagsasalaysay ba? Nakikipagtalo? Naglalarawan?, Nagsasalaysay?)


PAKIKINIG  - ay isa sa makrong kasanayang pangkomunikasyon na kinasasangkutan ng sensoring pandinig at pag-iisip.


PROSESO NG PAKIKINIG :


1. Resepsyon

2. Rekognisyon

3. Interpretasyon


LEBEL NG PAKIKINIG:


1. Appreciative

2. Pakikinig na Diskriminatori

3. Mapanuring Pakikinig

4. Implayd na Pakikinig

5. Internal na Pakikinig


MGA ELEMENTONG NAKAKAIMPLUWENSIYA SA PAKIKINIG:

1. Oras

2. Tsanel/Daluyan

3. Edad

4. Kasarian

5. Kultura

6. Konsepto sa Sarili


URI NG TAGAPAKINIG:

1. Eager Beaver

2. Sleeper

3. Tiger

4. Bewildered

5. Frowner

6. Relaxed

7. Busy Bee

8. Two-Eared Listener


PAANO MAGIGING EPEKTIBONG TAGAPAKINIG


1. Pakinggan huwag lamang ang mga salita kundi maging ang mga kahulugan.

2. Tulungan ang kausap na linawin ang kanyang mensahe.

3. Ipagpaliban hanggat maaari ang iyong mga paghuhusga.

4. Kontrolin ang mga tugong emosyunal sa naririnig.

5. Pagtuunan ang mensahe.

6. Pagtuunan din ng pansin ang istraktura ng mensahe.

7. Patapusin ang kausap.


PAGSASALITA 


MGA PANGANGAILANGAN SA MABISANG PAGSASALITA


1. Kaalaman

a. Paksa

b. Kaalaman sa Bokabularyo

c. Gramatika

d. Kultura ng Wika


2. Kasanayan

a. Kasanayan sa Pag-iisip ng mensahe sa pinakamaikling panahon

b. Kasanayan sa Paggamit sa iba’t ibang kasangkapan sa pagsasalita

c. Kasanayan sa Pagagamit sa iba’t ibang genre


3. Tiwala sa Sarili


MGA KASANGKAPAN SA PAGSASALITA:


1. Tinig

2. Bigkas

3. Tindig

4. Kumpas

5. Kilos


PAGBASA – Pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag.


APAT NA PROSESO NG PAGBASA:

1. Persepsyon

2. Komprehensiyon

3. Reaksiyon

4. Asimilasyon


URI NG PAGBASA AYON SA LAYUNIN:

1. Skimming

2. Scanning


URI NG PAGBASA BATAY SA PARAAN:

1. Tahimik

2. Malakas


URI NG PAGBASA AYON SA BILIS:

1. Bilis

2. Tulin


LIMANG DIMENSIYON NG PAGBASA:

1. Pag-unawang Literal

2. Interpretasyon

3. Mapanuri

4. Aplikasyon

5. Pagpapahalaga


MGA KASANAYAN SA AKADEMIKONG PAGBASA

1. Pag-uuri ng mga ideya at detalye

2. Pagtukoy sa layuninng teksto

3. Pagtiyak sa damdamin, tono at pananaw ng teksto

4. Pagkilala sa Pagkakaiba ng opinion at katotohanan

5. Pagsusuri kung valid o hindi ang ideya o pananaw

6. Paghihinuha at paghula

7. Pagbuo ng lagom at kongklusyon

8. Pagbibigay interpretasyon sa mapa, tsart, grap at talahanayan


PAGSULAT 


APAT NA PROSESO

1. Prewriting

2. Drafting

3. Editing

4. Rewriting


MGA HAKBANG SA MASINING NA PAGSULAT NG ISANG PAHAYAG:


1. Ideya

2. Ang Layunin

3. Kaalaman sa Wika

4. Pangangalap ng Impormasyon

5. Pagtitimbang sa mga Impormasyong Nakalap

6. Paggawa ng Balangkas

7. Pagsulat ng  Burador

8. Pagripaso ng Burador

9. Pagsulat ng pinal na sipi


LAYUNIN NG PAGSULAT :


1. Impormatib

2. Mapanghikayat

3. Malikhain


KATANGIAN NG ISANG MAHUSAY NA SULATIN:


1. Kaisahan

2. Kohirens

3. Empasis


FILIPINO (Gramatika / Retorika)


Gramatika /Balarila – ay tumutukoy sa kaayusan ng salita sa isang pangungusap. 


Ponema –  ito ay maliliit na yunit ng tunog na may kahulugan.


Ponolohiya – ito ay pag-aaral sa maliliit na yunit ng tunog/ ponema na may kahulugan.


Dalawang Uri ng Ponema:


Ponemang Segmental

Ponemang Suprasegmental


Ponemang Segmental – ang mga tunog ay tinutumbasan ng letra o titik upang ito 

ay mabasa at mabigkas.


Halimbawa:

Ponemang Katinig

Ponemang Patinig

Diptonggo

Klaster


Ponemang Suprasegmental – ang mga tunog ay tinutumbasan ng simbolo upang ito’y mabasa at mabigkas.


Halimbawa:

Diin 

Tono , Intonasyon at Punto

Hinto


Morpema – ito ay tumutukoy sa mga makahulugang yunit ng isang salita.

Morpolohiya – ito ay pag-aaral sa mga makahulugang yunit ng salita / morpema.


Dalawang Uri ng Morpema:

Salitang Pangnilalaman

Salitang Pangkayarian


Halimbawa ng Salitang Pangnilalaman o Leksikal:

Pangngalan

Panghalip

Pandiwa

Pang-Uri

Pang-abay


Halimbawa ng Salitang Pangkayarian:

Pang-angkop

Pangatnig

Pang-ukol

Pananda


PANGNGALAN – Sa tradisyunal na balarila at kahulugang semantikal, ang pangngalan ay tumutukoy sa mga salitang sumisimbolo sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, katangian at kalagayan.


Tao – anak, mamamayan, sundalo

Bagay – tubig, computer, buto

Hayop – ibon, ahas, Zebra

Lugar – kusina, ospital, EDSA

Damdamin – pag-ibig, pagkatuwa, galit

Katangian – kabaitan, katapatan, katamaran

Kalagayan – kasaganaan, kahirapan, paghihirap


Mga Uri ng Pangngalan Ayon sa Konsepto:


Kongkreto 

Hal. Ina, Bentilador, Kaklase

Abstrakto

Hal. Tuwa, pag-awit, kabayanihanMga Uri ng Pangngalan Ayon sa Kayarian:


Payak

Hal. Abo, tubig, ama, galit, dunong

Maylapi

Hal. Aklatan, lamayan, awayan, kaopisina, kabanalan, pinagsumikapan

Tambalan

Hal. Kapitbisig, hampaslupa, bahay-aliwan, balikbayan, silid-aklatan

Inuulit 

Hal. Bali-balita, Sali-salita, sabi-sabi, tau-tauhan


Mga  Uri ng Pangngalan Ayon sa Katangian:


Pambalana

Hal. Doktor, sabon, ospital, paligsahan

Pantangi

Hal. Dr. Reyes, Palmolive, Manila Medical Center, Bb. Pilipinas


Ayon sa Kasarian:


Panlalaki

Hal. Senador, kuya, tandang, hari, manong

Pambabae

Hal. Senadora, ate, inahin, reyna, manang

Di – Tiyak

Hal. Mambabatas, mananahi, manok, pinuno, kamag-anak

Walang Kasarian

Hal. Senado, tahian, gunting, itlog, korona


Ayon sa Kailanan:


Isahan

Hal. Ang bata, ng puno, sa balde, isang aklat, si Noel, ni Paolo, kay Joshua, isang digmaan

Dalawahan

Hal. Magkapatid, magbayaw, maglolo, dalawang tao, dalawang mesa, dalawang kilometro


Maramihan

Hal. Ang mga kongresista, ng mga dokumento, sa mga tagapagbalita, maraming artista, limang lalaki, magkakasama, magkakapatid.


PANGHALIP – ito ang mga panghahalili sa salitang pangngalan.


Tatlong Uri ng Panghalip:

Panao

Hal. Bago ang sapatos ko. 

Iyan ang bahay nila. 

Kukunin natin ang mga libro. 

Nabaitan siya sa titser. 

Pamatlig

Hal. Iyan ang dala ko. 

Iyon ang dala ko. 

Ito ang dala ko. 

May pulis sa kanto.

May pulis dito. 

May pulis doon.

Pananong

Hal. Sino ang nagbabasa?

Kanino sinabi ang sagot?

Ano ang gusto mo?

Ano ang nangyari?

Kailan aalis ang barko?

Tagasaan ang banyaga?

PANG- URI – Ang pang-uri ay salita o lipon ng mga salita na iniuugnay sa pangngalan at panghalip upang maipakita ang katangian na ikinatatangi nito. 

Kaanyuan ng Pang-Uri:

Payak

Hal. Buhay, dinamiko, banal, payat

Maylapi

Hal. Kabalt, kalahi, kamukha, marunong, mabulaklak, mabuhangin, mapagmataas

Tambalan

Hal. Agaw-buhay, kapus-palad, taos-pusong

Inuulit

Hal. Sunod-sunod, abot-abot, hinay-hinay


Kaantasan ng Pang-Uri:

Magkatulad

Hal. Kadugo, kapanahon, kababayan, kapangalan, kawika 

Di – Magkatulad

Hal. Di-kasintalino, di-kasinlakas, di-gaano, lalo nang mataas, higit na matapang

PANDIWA – Ito ay mga salitang nagpapahayag ng kilos, aksiyon o gawa, proseso o pangyayaring karaniwang sadya o di sadya, likas o di-likas at karanasan o damdamin.


Anyo ng Pandiwa


Payak

Hal. 

Lakad, upo, labas, takbo

Maylapi

Hal. 

Kumain, magluto, tinapos, magkantahan


Aspekto ng Pandiwa:

Perperpektibo – kilos na nasimulan at natapos na. 

Hal. kumain

Perpektibong Katatapos – katatapos palamang ang kilos.

Hal. Kakakain

Imperpektibo – kilos na nasimulan ngunit hindi pa tapos. 

Hal. Kumakain

Kontemplatibo – kilos na hindi pa nasimulan o mangyayari pa lamang. 

Hal. Kakain


Pokus ng Pandiwa:

Tagaganap

Layon

Direksiyonal

Ganapan

Kagamitan

Tagatanggap

Sanhi

Resiprokal


Tagaganap

Halimbawa 

Lumikas ang mga biktima ng lahar. 

Namitas ng mangga sa kanilang puno si Rudy.

Nagkikita kami araw-araw

Layon

Halimbawa 

Ginawa niya ang kanyang homework kagabi. 

Kinakain ni Rona ang lansones.

Binili ko ito/iyan.

Ibigay mo ito sa kanya.

Ilalagay ko iyan dito.

Pag-aaralan mo ang paksang ito, 


Direksiyonal

Halimbawa 

Pasyalan mo si Ana sa opisina. 

Pinuntahan namin iyon.

Tinabihan niya ang bata.

Bigyan mo siya nito. 

Ganapan

Halimbawa

Pinaglaban ko ang batya.

Pinaglalaruan nila ang kuwarto ko. 

Paglulutuan ko ito/iyon. 

Kagamitan 

Halimbawa

Ipinambili niya ng mga regalo ang unang suweldo niya.

Ipinamunas ni Rod sa silya ang kanyang panyo.

Ipansulat mo ito/iyan. Tagatanggap 

Halimbawa 

Ikinuha ko si Nene ng malamig na tubig.

Ipagluto niya ng karekare ang mga panauhin. 

Ipamili mo ako ng mga gulay sa Baguio.

Ipaglaba mo nga ako. 

Sanhi 

Halimbawa 

Ikinalungkot namin ang pag-alis niya.

Ikatutuwa ko ang pagbabago mo.

Ikinalulugod ko iyon. 


Resiprokal 


Halimbawa 

Magsusulatan ang magkaibigang Fe at Alma na hindi nagkita sa loob ng dalawang taon. 

Nagtulungan ang mayayamang negosyante at ang mga karaniwang manggagawa sa EDSA revolution. 

Nagmamahalan sila.

Baka magsipagbatuhan ang mga bata mamaya.


PANG – ABAY


Ito ay nagbibigay buhay sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay.

Mga Pang-abay na naililipat ang posisyon

pamanahon

panlunan

pamaraan

benepaktibo

kawsatibo

pangkaukulan


Pamanahon

Halimbawa 

Nagsimula silang magtrabaho noong Lunes.

Noong Lunes, nagsimula silang magtrabaho.

Panlunan 

Halimbawa 

Kumakain siya sa eskuwelahan. 

Sa eskuwelahan siya kumakain.

Dyanitor siya sa aming eskuwelahan.

Sa aming eskuwelahan siya ay dyanitor.


Pamaraan

Halimbawa 

Lumalakad  nang banayad ang bata. 

Ang bata ay lumakad nang banayad.


Benepaktibo

Halimbawa 

Ginawa niya ang trabaho para sa iyo. 

Kawsatibo 

Halimbawa 

Pinili siya dahil sa kakayahan niya.


Pangkaukulan 

Halimbawa 

Nagkuwento siya hinggil sa giyera.

Nagbalita siya ukol sa pulitika.

PANG-ANGKOP – ito ang mga katagang ginagamit sa pagdurugtong ng modifier o panuring sa salitang tinuturingan.

Dalawang Uri ng Pang-angkop :

ng – ikinakabit ito sa mga salitang nagtatapos sa patinig. 

Hal. 

Batang makulit.

Maikling kuwento

Pusong mamon.

na – ikinakabit ito sa mga salitang nagtatapos sa katinig maliban sa – n. 

Hal.

Singsing na bago. 

Ilaw na maliwanag. 

Mabait na bata. 


Kapag nagtatapos sa katinig na n ang unang salitang ikinakabit hindi na ginagamit ang na. sa halip dinagdagan na lamang ng g ang n. 

Hal. 

Dahong tuyo.

Simbahang bago. 

Panahong pabago-bago. 


PANGATNIG -  ito ay mga kataga o salitang gamit sa pag-uugnay ng isang salita sa kapwa salita, parirala sa kapwa parirala at sugnay sa kapwa sugnay.


Uri ng Pangatnig:

Pandagdag

Eksepsiyon

Sanhi /Dahilan

Bunga/Resulta

Pagbibigay Layunin

Pagbibigay Kondisyon

Pagsalungat

Pagbibigay –Kongklusyon

Pagpapatotoo


Pandagdag 

Hal.

Aalis si Pedro at si Juan.

Naglalaba si Maria at nagluluto si Ana. 

Ako saka siya ang maglalaro ng chess.

Pagbibigay-eksepsiyon

Hal. 

Ang pelikula ay maaaring panoorin ng lahat maliban sa mga batang may gulang na pito pababa.

Lahat ng mag-aaral ay dadalo sa palatuntunan bukod kay Adela na naatasang maglinis ng silid-aralan. 


Pagbibigay sanhi/dahilan

hal. 

Di-dapat kaawaan ang pulubing iyon dahil sa pagsapit ng gabi’y nakikitang nakasuot siya ng magarang damit at nakakotse. 

Hindi nakaalis ang bapor sapagkat may malakas na bagyo. 

Hindi niya maasikaso ang kanyang mga anak; kasi, ang dami niyang gawain. 


Paglalahad ng bunga/resulta

Hal. 

Totoong dibdiban ang pag-aaral ni Lisa kaya hindi kataka-takang manguna siya sa mga magsisipagtapos sa kanilang kolehiyo. 

Aral nang aral ang kapatid ko, tuloy, matataas ang mga marka niya sa kard. 


Pagbibigay-layunin

Hal. 

Magtulungan tayo upang madaling matapos ang ating gawain. 

Tapusin na natin ang lahat ng ating gawain; sa ganon/gayon makakauwi tayo nang maaga. 


Pagbibigay-kondisyon

Hal. 

Ang isang nagpipildoras ay dapat sumangguni sa doktor kapag mayroon siyang nararamdamang pagbabago sa katawan. 

Maaari kitang tulungan kung pagbibigyan mo ako sa aking kahilingan. 


Kontrast/pagsalungat

Hal. 

Sasama ako sayo ngunit tulungan mo muna ako sa aking gawain. 

Nais na niyang lisanin ang kanilang magulong tahanan ngunit hindi niya ito magawa dahil pinipigilan siya ng kanyang ina. 

Sumasama siya sa Baguio sa halip na maiwan upang tumulong sa pagtitinda.


Pagbibigay-kongklusyon

Hal. 

Napakamahal ng mga bilihin ngayon; samakatuwid, dapat bilhin na lamang ang talagang kailangan. 

Ang sabi nila’y wala sa talaan ang iyong pangalan kung kaya inaalis ka nila sa iyong gawain. 

Anupat ang taong walang pilak, parang ibong walang pakpak. 


Pagpapatotoo

Hal. 

Sa totoo lang, hindi ko natapos ang lahat ng dapat kong gawin sa araw na ito. 

Si Julio ay di-mapagkakatiwalaan; sa totoo, hindi  na niya binayaran ang utang niya sa akin. 


PANG – UKOL – mga salitang ginagamit upang matukoy ang paksa o pinagbatayan ng impormasyon.


Uri ng Pang-Ukol


Paksa

Hal. 

Tungkol sa wika ang kanilang tatalakayin sa klase.

Ang talumpati ng Pangulo ay hinggil sa suliranin natin sa polusyon. 

Ukol kay Mapangahas ang kuwento. 


Pananaw

Hal. 

Batay kay Ama, isang dakilang tungkulin ang gumawa para sa kapakanan ng bayan. 

Ayon kay Dance, ang wika ay dinamiko, buhay, at nagbabago. 

Para kay Rizal, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. 


Mga Pagbabagong Morpoponemiko:


Asimilasyon

Parsyal

Ganap

Pagpapalit

Paglilipat

Pagkakaltas

Pagdaragdag

Pang-aangkop

Asimilasyon – tumutukoy ito sa pagbabago ng anyo ng morpema dahil sa impluwensya ng mga katabing tunog. nagiging n ang ng kapag ang kasunod na titik ay nagsisimula sa d,l,r,s,t. samantalang nagiging m ang ng kapag ang kasunod na titik ay p at b. 

Ang ng ay mananatiling ng kapag hindi d,l,r,s,t at p at b at mga patinig. 


Halimbawa 

sing+talino= sintalino

Pang+bata= pambata

Pang+palo= pampalo

Pang+sukat= pansukat

pang+anim= pang-anim

Sing+kapal= singkapal

Asimilasyong parsyal

Hal.

Pang+bansa= pambansa

Pang+ligo= panligo

Sing+pula= simpula

Asimilasyong ganap

Hal. 

Mang+salamin= mansalamin= manalamin

Mang+tahi= mantahi= manahi

Pang+pukaw= pampukaw= pamukaw

Pagpapalit

Hal. 

Ano+ano= anu-ano

Sino+sino= sinu=sino

Gusto+ng+gusto= gustong-gusto

Talo+ng+talo= talung-talo

Lalake=lalake/lalaki

Babae=babaing-babae

Madami=marami

Lakadan=lakaran

Tawidan=tawiran

Madapat=marapat

Paglilipat

Hal. 

Y+in+aya= yinaya= niyaya

Y+in+akap= yinakap= niyakap

L+in+uto= linuto= niluto

L+in+inis= lininis= nilinis

Pagkakaltas

Hal.

Magpa+tahi= magpatahi= patahi

Ipa+tapon= ipatapon= patapon

Bili+han= bilihan= bilhan

Putol+in= putulin= putlin

Pagdaragdag

Hal.

Paalala+han= paalalahan= paalalahanan

Alala+han= alalahanan= alalahanin

Totoo+han= totohan= totohanin


Pag-aangkop

Hal. 

Hintay+ka= teka

Tingnan+mo= tamo

Hayaan+mo= hamo

Tayo+na= tena


PANGUNGUSAP

 - salita o lipon ng mga salita na naghahayag ng isang buong diwa o kaisipan. 


Dalawang Bahagi o Komponent:

Paksa

Panaguri


Dawalang Uri ng Pangungusap Batay sa Pagtataglay ng Simuno at Panaguri


Ganap – may simuno at panaguri

Hal. 

Nagbabasa ang mag-aaral.

Di – Ganap – walang simuno at panaguri.


Di – Ganap

Pangkalikasan – Umaaraw, umuulan, dumidilim

Pasasalamat – Salamat po

Patawag – Orlando!

Pampook – Nasa Cavite.

Eksistensiyal – May tao, may anak, may-asawa

Pasukdol – kayganda mo

Panahon – Pasukan na, mamaya na, bukas na

Pagbati – Magandang gabi, magandang umaga

Pakiusap – Pakiabot nga niyan.

Pagpapaalam – Paalam na po.

Pamuling pagtatanong – Ano?, Ilan?

Pautos – Takbo!

Sagot sa tanong – Oo at hindi

Dalawang Ayos ng Pangungusap:

Karaniwan – nauuna ang panaguri kaysa simuno.

Hal. 

Bahagi ng ating kultura ang ating mga kaugalian.

Di – Karaniwan – nauuna ang simuno kaysa panaguri. 

Hal. 

Ang ating mga kaugalian ay bahagi ng ating kultura.

Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit:

Pasalaysay

Patanong

Padamdam

Pautos


Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian:

Payak – 1S+1P

Hal. 

Si Ana ay kumakain.


Tambalan – 1SM+1SM/2SM+2SM

Hal. 

Ipinakita ni Rizal ang kahalagahan ng edukasyon at ipinakilala niya sa kanila ang kahalagahan ng edukasyon.


Hugnayan – 1SM+1SDM/1SM+2or3SDM 

Hal. 

Kung hindi kikilos ng maaga pamahalaan maraming walang muwang na mamamayan ang mamamatay.


Langkapan – 2SM+1SDM/3SM+2or3SDM

Hal. 

Kung ang Agila ay kinikilalang hari ng mga ibon sa Pilipinas at ito’y sumasagisag sa pagmamahal ng Pilipinas sa kalayaan, ang pinakamataas naman sa lahat ng ibon ay Moa.


Mga Pangatnig na ginagamit sa SM at SDM Mga Pangatnig na ginagamit sa SM at SDM


Sugnay na Makapag-iisa – at, kaya, samantalang, dapat, habang, sapagkat, ang


Sugnay na Di-Makapag-iisa – na, dahil, hanggang, upang, kung, kapag, nang, alang-alang, ngunit


RETORIKA – ay tumutukoy sa malawak, wasto at mayamang kaalaman sa pagpapahayag. Ito ay nauukol sa kaakit-akit, kaiga-igaya at magandang pagsasalita at pagsusulat. 


Kadalasang Ginagamit Upang Maging Masining ang Pagpapahayag:

Tayutay

Idyoma

Salawikain, Kasabihan , Kawikaan 


Uri ng Tayutay:


Simile o Pagtutulad 

Hal. 

Parang sirang plaka ang bibig ni Linda.

Metapora o Pagwawangis

Hal. 

Venus siya ng kagandahan.

Personipikasyon o Pagbibigay – Katauhan

Hal. 

Lumuha ang langit sa tindi ng hapis.

Pagmamalabis o Hyberbole

Hal. 

Bumaha ang luha.

Metonomiya o Palit-Tawag

Hal. 

Ang haligi ng tahanan ang naghahanap buhay para sa pamilya.

Senekdoke o Pagpapalit-Saklaw

Hal. 

Dalawampung bisig ang nagtutulong-tulong sa paglilipat ng bahay.

Balintunay o Ironiya

Hal. 

Kay galing mong umawit, lahat ng makarinig sa boses mo’y nagtatakip ng taenga.

Pagtawag o Apostrope

Hal. 

Pag-ibig masdan ang ginawa mo!

Pagsasayusay o Tanong Retorikal

Hal. 

Pulitika! Ugat ka nga ba ng kurapsyon sa pamahalaan?


Paghihimig o Onomatopeya

Hal. 

Teng! Teng! Tang! Orasyon na naman.

Pagtanggi o Litotes

Hal. 

Hindi ako bulag para makita ang katotohanan.


Pag-uulit o Aliterasyon

Hal. 

Sasagipin ang sisiw na sisinghap-singhap.

Paglilipat –Wika o Epithets

Hal. 

Ang ulila’t kaawa-awang silid ay pinasok ni Norman.

Pagsalungat  o Epigram 

Hal. 

Ang kawal namatay upang mabuhay.


Pagdaramdam o Eksklameysyon

Hal. 

Hangad ko ang ikaw ay madamayan sa iyong pagdadalamhati dahil sa pagyao ng iyong mahal, ngunit naisin ko man ay di ko magawa pagkat ikaw ay nasa ibayong dagat!

Pagtatambis o Antitesis

Hal. 

O ang babae pag minamahal, may kursunada’y aayaw-ayaw, huwag mong dalawin ay nayayamot, kung panay ang dalaw, dadabog-dabog.


IDYOMA – nagpapahayag ng di tuwirang kahulugan ng bawat salita, sa halip ang kaispan o kahulugan ay nasa pagitan ng mga salitang gagamitin.


 

Asal Hudas

Binuksan ang Dibdib

Di Mahapayang Gatang

Hanap sa Tubig

Gintong Asal

Babaha ng dugo

Kahig ng Kahig

Isip – Lamok

Ibayong dagat

Ilista sa Tubig

Itaga sa Bato

Kahiramang Suklay

Malikot ang Kamay

Amoy Bawang

Anghel ng Tahanan

Nagmumurang Kamyas

Bulaklak ng Dila

Hinahabol ng Gunting

Balitang kutsero

Hawak sa Leeg SALAWIKAIN – mga paalala, makinis na mga aral /pangaral sa mga kabataan. Malimit na ang mga matatanda noong unang panahon ang pinagbubuhatan ng mga payong ito na ibinabatay sa kanilang mga naging karanasan.

Halimbawa:

Kapag may isinuksok

May madudukot

Ang isang kaibigan 

Mahigit pa sa ginto sa kaban

Ang di lumingon sa pinanggalingan

Di makakarating sa Paroroonan


KASABIHAN – mga paalala na may halong panunukso. Nagtataglay ng payak na kahulugan at kakitaan ng kilos, ugali at gawi ng tao.


Halimbawa:

Kuwalta Na

Naging Bato Pa

Isang Kahig

Isang Tuka

Kapag May Tiyaga

May Nilaga


KAWIKAAAN – mga paalaala hinggil sa mabubuting kaasalan at kaugalian. 


Hal. 

Naghangad ng Kagitna

Isang Salop ang Nawala

Ubos-Ubos Biyaya

Bukas Nakatunganga


Nasa Diyos ang awa

Nasa tao ang gawa


KASAYSAYAN NG ALPABETONG FILIPINO: 


1. Alibata 

* Binubuo ng 17 Titik

* 14 ang katinig at 3 patiig 


2. Abakada ( 1940) 

* Binubuo ng 20 Titik

* 15 katinig at 5 patinig


3. Noong 1971 – Dinagdagan ng 11 titik ang Abakada . Naging 31 titik lahat . 

                C,  CH, F, J, Ñ, LL, Q, RR, V, X AT Z


4. Noong 1987- Tinanggal ang CH, LL at RR

    Sa Kasalukuyan, ang Alpabetong Filipino ay binuo ng 28 titik. 


TEORYA NG WIKA 


Bow-wow – Ang wika ay nagmula sa tunog ng kalikasan.

Pooh-pooh – Ang wika ay nagmula sa masisidhing damdamin.

Yoheho – Ang wika ay nagmula sa pwersang pisikal.

Tarara Boom Diay – Ang wika ay nagmula sa mga tunog ng ritwal. 

Tata – Ang wika ay nagmula sa kumpas at galaw ng kamay.

Dingdong – Ang wika ay nagmula sa tunog ng mga bagay-bagay.


MGA WIKA SA PILIPINAS


Tala ng mga Wika


Mayroong 175 wika sa Pilipinas, 171 dito ay nanatiling gamit pa at 4 ay tuluyang lumipas na.Mga buhay na wika


Walong Pangunahing Wika


Tagalog

2. Cebuano

3. Ilokano

4. Hiligaynon

5. Bikol

6. Waray

7. Kapampangan

8. Pangasinense


Pambansang Wika Sa Pilipinas


1937 – TAGALOG

1959 – PILIPINO

1987 – 2013  FILIPINOAntas ng Wika


1. Pormal 

a. Pambansa

b. Pampanitikan


2. Impormal

a. Lalawiganin

b. Kolokyal

c. Balbal


Barayti ng Wika

1. Dayalekto

2. Sosyolek

3. Jargon

4. Idyolek

     Tungkulin ng Wika 

1. Interaksyonal - Nakapagpapatatag ng relasyong sosyal. 

2. Instrumental – Tumutugon sa mga pangangailangan.

3. Regulatori – Kumokontrol at gumagabay sa kilos /asal ng iba.

4. Personal – Nakapagpapahayag ng sariling damdamin at opinyon.

5. Imahinatibo – Nakapagpapahayg ng imahinasyon sa malikhaing paraan. 

6. Heuristic – Naghahanap ng impormasyon/datos.

7. Impormatib – Nagbibigay ng impormasyon /datos. 

TAMA AT ANGKOP NA GAMIT NG SALITA:

Mabango/ Masamyo

Kagyat/ Bigla

Kamag-anak / Kaanak

Magbangon / Bumangon

Mabaho /Masangsang

Mithi/ Nais

Sampal / Tampal

Higop / Inom

Tingin / Titig / Tanaw / Sulyap

Sunong / Kilik / Pasan/ Dala /Bitbit

Halakhak / Hagikhik / Hagakhak/ Ngiti 

Sipa / Tadyak / Tapakan / 

Sigaw / Bulyaw

Operahin / Operahan

Pahirin / Pahiran

Walisin / Walisan

Haluin / Haluan

Bilhin/ Bilhan

TALAHULUGAN 

Salita Kahulugan

1. Adhikain Layunin

2. Tarok Batid

3. Pinaglamayan Pinapuyatan

4. Ngiting – Aso Pakutya

5. Natunghayan Nakita

6. Samut – samot Magulo

7. Nakaririmarim Nakakatakot

8. Panukala Mungkahi

9. Bagamundo Lakwatsero

10. Tagbising Tag – ulan

11. Kahulilip Kapantay

12. Pagkahirati Pagkabalisa

13. Kasapakat Kaakibat

14. Kombenyo Kasunduan

15. Pag-aayuno Pagpipigil

16. Alinsuag Salungat

17. Pagwawaksi Pagtitiis

18. Batumbuhay Matapang

19. Palalo Mayabang

20. Dahop Kapos

21. Alipustahin Apihin

22. Himukin Hikayatin

23. Banayad Mahinahon

24. Nanalot Naminsala

25. Nabuwal Namatay

26. Payaso Nagpapasaya

27. Sanlibutan Katauhan

28. Kinakandili Inaaruga

29. Masigasig Matiyaga

30. Pag-iimbot Pag-aalinlanganPANITIKANG FILIPINO ( LITERATURE)


Panitikan – ito ay repleksiyon ng pamumuhay ng mga tao sa kanyang ginagalawang lipunan. Pinakikilos ng panitikan ang ating isip at binibigyang pintig nito ang ating puso .


Dalawang Anyo ng Panitikan:


Patula 

Tuluyan


Halimbawa ng akdang Patula:


Tula 

1. Pasalaysay

Epiko 

Awit at kurido 

2. Liriko

Kantahan 

Soneto 

Elehiya 

Oda 

3. Tulang padula


Halimbawa ng akdang Tuluyan:


 

Alamat

Mito

Anekdota

Sanaysay

Talambuhay

Pabula

Parabula

Dula

Maikling Kwento

Nobela

Talumpati

Balita

 


Uri ng Nobela:


Pangyayari

Tauhan

Romansa

Pagbabago

Kasaysayan


Uri ng Maikling Kwento:

Katutubong Kulay

Madulang Pangyayari

Pakikipagsapalaran

Kababalaghan

Tauhan

Sikolohiko

Katatakutan

Katatawanan


Uri ng Dula:


Komedya

Trahedya

Melodrama

Parsa

Saynete


Uri ng Sanaysay:

Pormal

Impormal


Uri ng Talambuhay:

Pansarili

Paiba


Uri ng Talumpati

Biglaan

Maluwag

Handa at Isinaulo


KASAYSAYAN NG PANITIKANG FILIPINO:

MATANDANG PANITIKANMga Unang Anyo ng Tula

Awiting -Bayan

Oyayi – awit sa panghele o pagpapatulog ng bata.

Sambotani – awit sa pagwawagi o pagtatagumpay sa digma.

Diona – awit sa panliligaw at pagpapakasal.

Soliranin – awit sa pagpapagaod o pagsasagwan.

Talindaw – awit sa pamamangka.

Kumintang – awit sa pakikipagdigma.

Balitaw at kundiman – mga awit sa pag-ibig.

Umbay – awit sa paglilibing.

Dalit – awit ng papuri sa Diyos. 

Dung-aw – awit na nagpapahayag ng kalungkutan at pagdurusa.

Hiliraw at pamatbat – mga awit sa pag-iinum.

Indolin at kutang-kutang – mga awiting panlansangan.

Maluway – awit sa sama-samang paggawa.

Karunungang Bayan

bugtong

palaisipan

salawikain

sawikain


Iba Pang Anyo ng Unang Tula:

Mga Tugmaang-Pambata

Bulong

Epiko


Mga Tauhan ng Panitikan sa Panahon ng Matandang Panitikan:

Kapre

Tikbalang

Aswang

Nuno sa Punso

Manananggal

Engkantada

Mangkukulam

Tiyanak

Pugot

Ikugan

Sagang

Buringkantada

Layog

Nimpa

Lampong


Mga Unang Anyo ng Dula:

Wayang Orang at Wayang Purwa

Embayoka


Mga Akdang Panrelihiyon: PANAHON NG KASTILA 


Ang Doctrina Cristiana

Nuestra Señora del Rosario

Ang Pasyon

Ang Barlaan at Josaphat

Ang Urbana at Felisa


Mga Kantahing Bayan:


Leron-Leron Sinta

Dandansoy


Mga Anyo ng Dula:


Karagatan

Duplo

Juego de Prenda

Karilyo

Tibag

Sinakulo

Panunuluyan

Salubong

Panubong

Alay o Flores de Mayo

Pangangaluluwa

Moro-moro

Zarsuela 


PANAHON NG PROPAGANDA 

 Mga Propagandista: 


Jose P. Rizal

Sa Aking Mga Kababata

Noli Me Tangere

El Felibusterismo

Mi Ultimo Adios

A La Juventud Filipino

Sobre La Indolencia delos Filipinos

Filipinas Dentro De Cine Años

Ang Karangalan nina Luna at Hidalgo

Ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa

Liham sa mga Kaanak at Kaibigan

Pangitain ni Padre Rodriguez at Por Telefono


Marcelo H. del Pilar

Pag-ibig sa Tinubuang Lupa

Caiingat Cayo

Dasalan at Tocsohan

Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas

Graciano Lopez Jaena

Fray Botod

El Bandolerismo en Pilipinas

Sa Mga Pilipino 

Mariano Ponce

Ang alamat ng Bulakan

Pagpugot kay Longino

Sobre Filipinas

Antonio Luna

a. Noche Buena

b. La Tertulia

c. La Maestra de Mi Pueblo

d. Todo Por El Estomago

e. Impresiones

Jose Ma. Panganiban

A Nuestro Obispo

Noche De mambulao

Sa Aking Buhay

La Universidad de Manila

Pedro Serrano Laktaw

Diccionario Hispano-Tagalo

Estudios Gramaticales

Sobre La Lengua Tagala

Isabelo Delos Reyes

El Folklore Filipino

Las Islas Bisayas en la Epoca dela Conquista

Historia de Ilocos

Pedro Paterno

Ninay

A Mi Madre

La Cristianismo y la Antigua Civilization Tagala

Sampaguita y Poesias Varias

Pascual Poblete

Ang Kauna-unahang nagsalin sa Tagalog ng Noli Me Tangere ni Rizal

Buhay ni San Isidro Labrador


Mga Lider sa Panahon ng Himagsikan: PANAHON NG HIMAGSIKAN

Andres Bonifacio

Huling Paalam

Katapusang Hibik ng Pilipinas

Pag-ibig sa Tinubuang Lupa

Katungkulanmg Gagawin ng mga Anak ng Bayan

Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog

Emilio Jacinto

Ang Kartilya ng Katipunan

A La Patria 

Ang Anak ng Bayan

Liwanag at Dilim

Apolinario Mabini

Ang Himagsikang Pilipino

El Desarollo y Caida dela Republika Filipinas

El Liberal

El Verdadero Decalogo

Jose Palma

Melencholias

De Mi Jardin

Himno Nacional Filipina 

PANAHON NG AMERIKANO:

Mga Tula :

Ang Pagbabalik ni Jose Corazon de Jesus

Isang Dipang Langit ni amado V. Hernandez

Ako ang Daigdig ni Alejandro G. Abadilla

Mga Maikling Kwento:

Binibining Pahtupats ni Juan Crisostomo sotto

Anabella ni Magdalena Jalandoni

Greta Grabo ni Deogracias Rosario

Mga Nobela:

Nena at Neneng ni Valeriano H. Peña

Sampaguitang Walang Bango ni Iñigo Ed Regalado

Lihim ng Isang Pulo ni Faustino aguilar

Banaag at Sikat ni Lope K. Santos

Mga Dula /Teatro:

Walang Sugat ni Severino Reyes

Tanikalang Guinto ni Juan Abad

Kahapon, Ngayon at Bukas ni Aurelio Tolentino 


PANAHON NG HAPON

Mga Tula:

Haiku

Tanaga

Karaniwang Anyo

Mga Maikling Kwento:

Narciso Reyes – Lupang Tinubuan

Liwayway arceo – Uhaw Ang Tigang na Lupa

Gloria Villaraza – Luad

Brigido Batungbakal – Kadakilaan saTugatog ng Tagumpay

Macario Pineda – Suyuan sa Tubigan

N.V.M Gonzales – Lunsod, Nayon at Dagat-Dagatan

Serafin Guinigundo – May Umaga Pang Daratal

Gemiliano Pineda – Sumisikat na ang Araw

Cornelio Reyes – Dugo at Utak

Lucia Castro – Mga Yabag na Papalayo

Pilar R. Pablo – Tabak at Sampaguita

Teodoro Agoncillio – Madilim Pa ang Umaga

Brigido Batungbakal – Ikaw, Siya at Ako

Teo Buhain – May Uling sa Bukana

Aurora Cruz – Bansot

Alfredo Enriquez – Bahay sa Dilim

Aristeo Florido – Ang Tao, Ang Kahoy at ang Bagyo

Serafin Guinigundo – Si Ingkong Gaton at ang kanyang kalakian

Hernando Ocampo – Unang Pamumulaklak 

Amado Pagsanjan – Mga Bisig

Macari Pineda – Sinag sa Dakong Silangan

Justiniano del Rosario – Mga Diyos

Emilio Aguilar Cruz – Paghihintay

Amado Pagsanjan – Ibon mang may Layang Lumipad

Serafin Guinigundo –Nagmamadali ang Maynila

Mga Dula: 

Stage shows

Zarzuela

Moro-moro

BAGONG PANAHON

Sa panahong ito, nabuksan muli ang palimbagan ng mga pahayagan at magasin na naglalathala ng mga akda sa Wikang Filipino gaya ng:

Liwayway 

Ilang-ilang 

Sinagtala 

Malaya

Kayumanggi

Philippine Free Press

Morning Sun

Daily News

Philippine Herald

Chronicle

Bulletin

Nagkaroon ng mga Patimpalak sa Pagsulat:

Palanca Memorial Awards in Filipino at English Literature

Gawad ni Balagtas

Republic Cultural Award

Talaang Ginto

PANAHON NG AKTIBISMO

Sa panahong ito naging maalab ang laman ng panitikang Filipino. Nabahiran muli ng paghihimagsik bunsod ng mga katiwalian ng mga namumuno sa pamahalaan. Marami sa mga kabataang Pilipino ang napabilang sa Bagong Hukbo ng Bayan o New People’s Army. Ang kaguluhang ito ay humantong sa pagdeklara ng Batas Militar noong 1972. 


BAGONG LIPUNAN

Ang paksa ng panitikan ay pagpapahalaga sa ating kultura, ang pagiging mabuting mamamayan, pagkakaisa at pagtutulungan


Mga Awiting Sumikat :

Ako’y Isang Pinoy

Magkaisa

Bayan ko


PANAHONG KASALUKUYAN


Ang Paksa ng Panitikan ay :

Inaping manggawa sa ibang bansa

Ang biktima ng panggagahasa

Alipin ng droga

Hinaing ng mga magbubukid

Suliranin sa iskwater

Pagsasamantala sa kabang yaman ng bansa

Kidnapping


MGA BAHAGI NG AKDA NA DAPAT SURIIN:

SIMULA

1. Tauhan

2. Tagpuan

3. Suliranin


GITNA

1. Saglit na kasiglahan

2. Tunggalian

3. Kasukdulan


WAKAS

1. Kakalasan

2. Katapusan


BISANG Pampanitikan:


1. Bisa sa Isip

2. Bisa sa Damdamin

3. Bisa sa Kaasalan


If this content helps you, please share this NEWS with your friends and help someone to pass the board too!


#LETReviewers #PRC #LET #LicensedPRofessionalTeacher #LPT #GenED Reviewers for Teachers | LET Reviewers


/via Teachers ng Pinas

Reactions

Post a Comment

0 Comments