Filipino MET Questions Gen-ED - Teachers ng Pinas


 Filipino MET Questions Gen-ED - Teachers ng Pinas


FILIPINO

 

Basahin at unawaiin ang bawat aytem. Piliin ang LETRA ng pinakatamang sagot.

 

1.    Sinong Pilipinong manunulat ang tinaguriang “Ama ng Zaruelang Tagalog”?

A.   Aurelio Tolentino                            C. Alijandro Abadilla

B.   N.V.M Gonzalez                             D. Severino Reyes

 

2.    Ang Gintong panahon ng Panitikan ng Pilipinas ay ang panahon ng _______.

A.   Amerikano                                       C. Kastila

B.   Hapones                                         D. Konteporaryo      

 

3.    Isang tanyag na Pilipinong manunulat na may sagisag-panulat na “Kalipulako.”

A.   Jose Dela Cruz                                C. Mariano Ponce

B.   Antonio Luna                                 D. Severino Reyes

 

4.    Alin sa mga sumusunod and HINDI epiko ng Mindanao?

A.   Indarapata at Sulayman                C. Bidasari

B.   Alim                                              D. Bantugan

 

5.    Ang titik na “ng” sa Alpabetong Filipino ay nagmula sa alpabetong______.

A.   Ingles                                             C. Romano

B.   Abecedario                                    D. Abakada

 

6.    Ilang titik ang hiniram ng alpabetong Filipino mula sa alpabetong Ingles?

A.   6                                                   C. 8

B.   7                                                   D. 9

 

7.    Anong titulo sa panitikan ng Pilipinas ang ibinigay sa may-akda sa tulang pinamagatang “Isang Dipang Langit”?

A.   Makata ng Pag-ibig                                    C. Makata ng Masa

B.   Makata ng Manggagawa                         D. Ama ng Wikang Pambansa

 

8.    Isa sa pinakatanyag na Pilipinong manunulat sa Ingles at kilala sa kanyang sagisag na panulat na “Doveglion”.

A.   Jose Garcia Villa                                      C. Alejandro Abadilla

B.   N.V.M Gonzalez                                         D. Zulueta de Costa

 

9.    Kinilala siyang “Makata ng Pag-ibig at “Hari ng Balagtasan“ ng kanyang panahon. Siya ang sumulat sa titik ng makabayang awit na “Bayan ko”.

A.   Jose Garcia Villa                                      C. Aurelio Tolentino

B.   Jose Corazon de Jesus                        D. Zulueta de Costa

 

10. Ang may-akda ng tulang “Ako Ang Daigdig”.

A.   Alejandro Abadilla                                  C. Aurelio Tolentino

B.   Jose Corazon de Jesus                             D. Amado Hernandez

 

11. Sabihin mo na ang totoo

Totoo at walang batid ng kasinungalingan

Kasinungalingan ay di ko tatanggapin

Tatanggapin lamang kung ang totoo at nararapat sa akin

 

     Ang nasa itaas ay halimbawa ng anong uri ng tayutay?

A.   Anopora                                          C. Anadiplosis

B.   Epipora                                           D. Konsonansis

 

12. Aling salita ang may klaster?

A.   palma                                             C. pluma

B.   basta                                              D. basket

 

13. “Ang aking pag-ibig ay tanging sa iyo lamang”. Ibigay ang ayos ng pangungusap na ito.

A.   payak                                             C. karaniwan

B.   tamabalan                                     D. di-karaniwan

 

14. Aling salita ang may diptonggo?

A.   buwis                                              C. buhay

B.   bayan                                             D. iwas

 

15. Sa kanya pa rin babalik sigaw ng damdamin,

Sa kanya pa rin sasaya bulong ng puso ko.

Sa kanya lamang at wala ng iba.

 

                  Anong uri ng tayutay ang pinapakita sa itaas?

A.   Anapora                                       C. Anadiplosis

B.   Epipora                                         D. Konsonans

 

16. Ipaglalaban kita dahil mahal kita.

Aalagaan kita dahil mahal kita.

Kailangan kita dahil mahal kita.

 

       Ang nasa itaas ay halimbawa ng anong uri ng tayutay?

A.   Anapora                                        C. Anadiplosis

B.   Epipora                                         D. Konsonans

 

17. Ang Cebuano, Ilokano at Hiligaynon ay halimbawa ng anong barayti ng wika?

A.   sosyolek                                      C. dayalekto

B.   dyolek                                          D. jargon

 

18. “Nakulong si Janette” Ibigay ang ayos ng pangungusap na ito.

A.   payak                                           C. karaniwan

B.   tambalan                                      D. di- karaniwan

 

19. “Meron akong nalalaman. “Di ko lang sasabihin sa iyo”. Nasa anong antas ng wika ang mga salitang nakasalangguhit?

A.   kolokyal                                        C. pampanitikan            

B.   balbal                                             D. lalawiganin

 

20. Ito ang pinakaunang sistema ng pagsulat ng mga katutubong Pilipino.

A.   Alibata                                           C. Diona

B.   Cuneiform                                      D. Abecedario

 

21. Ito ay isang epiko tungkol sa kasaysayan ng pag-iibigan ng mga bathala mula sa Iloilo, Antique at Aklan.

A.   Hinalawod                                   C. Bidasari

B.   Biag-ni-Lam-ang                            D. Maragtas

 

22. Siya ay kilala bilang “dakilang manunulat “ ng kilusang propaganda.

A.   Graciano Lopez Jaena                   C. Marcelo H. Del Pilar

B.   Jose Rizal                                                 D. Gregorio del Pilar

 

23. Alin sa mga sumusunod na titik ng Alpabetong Filipino ay isang hiram?

A.   y                                                      C. c

B.   b                                                      D. ng

 

24. Anong teorya ng wika ang nagsasabing ang wika ay nailikha bunga ng masidhing damdamin ng tao?

A.   Bow-wow                                          C. Ding-dong

B.   Pooh-pooh                                      D. Yoheho

 

25. “Natutulog ba ang Diyos?”

     Ang pahayag sa itaas ay halimbawa ng anong uri ng tayutay?

A.   Pagdaramdam                              C. Pagtanggi

B.   Tanong Retorikal                        D. Pagsalungat

    

26. Bakit Tagalog ang siyang napiling batayan ng kauna-unahang wikang pambansa sa Pilipinas?

A.   Dahil ito ang mga ginagamit ng mga taga-Manila kung saan naman matatagpuan ang kabisera ng Pilipinas.

B.   Dahil ito ay binubuo ng mga kaakit-akit ng mga salita at bokabularyo.

C.   Dahil sa ito ay tinatanggap at ginagamit na ng mas nakararaming Pilipino.

D.   A at C

 

27. Ano ang naging pangalan ng wikang pambansa noong 1959?

A.   Pilipino                                            C. Tagalog

B.   Filipino                                              D. Wikang Pambansa

 

28.  Isang awiting bayan na ginagamit sa pagpapatulog ng bata ay ang _________.

A.   diona                                                 C. soliranin

B.   oyayi                                                 D. umbay

 

29. “Ang palasyo ay nag-anunsyo na walang pasok bukas”.

               Ano ang tayutay ang ginagamit sa pahayag sa itaas?

               A. Pagpapalit-saklaw                           C. Pagtatangi

               B. Pagpapalit-tawag                           D. Pagsalungat

 

30. “Apat na mga mata ang tumititig sa kanya”.

               Ano ang tayutay ang ginagamit sa pahayag na ito?

               A. Pagpapalit-saklaw                          C. Pagtatangi

               B. Pagpapalit-tawag                             D. Pagsalungat

 

31. Ang “Maupay na Aga!” ng mga taga Samar ay halimbawa ng anong antas ng wika?

A.   kolokyal                                           C. balbal

B.   pambansa                                       D. lalawiganin

 

32. Ang “Hindi po naming kayo tatantanan” at “Dahil hindi natutulog ang balita 24 oras” ay mga tanyag na pahayag ni Mike Enriquez sa telebisyon. Sa anong barayti ng wika ito naiuuri?

A.   Jargon                                                C. Sosyolek

B.   Dayalekto                                         D. Idyolek

 

33. “Neneng ang pangalan ng akin ermat”. Ano ang antas ng wikang nakasalungguhit?

A.   kolokyal                                           C. balbal

B.   pambansa                                       D. lalawiganin

 

34. Ano ang tamang ispeling ng salitang barbershop sa Filipino?

A.   barbersyap                                       C. barbershap

B.   barbershop                                    D. barbersiyap

 

35. Isang kwento tungkol sa pinagmulan ng sansinukuban at kalipunan ng iba’t ibang paniniwala sa mga diyos at diyosa ay _______.

A.   pabula                                            C. mitolohiya

B.   parabula                                         D. anekdota

 

36. Isang mahabang tulang pasalaysay tungkol sa kabayanihan ng pangunahing tauhan na may pambihirang katangian ay ang ______________.

A.   epiko                                               C. mitolohiya

B.   pabula                                             D. anekdota

 

37. Alin sa apat na uri ng akdang pampanitikan na patula ay tungkol sa pangangatwiran at tagisan ng talino.

A.   tulong pasalaysay                           C. tulang medulla

B.   tulang patnigan                             D. tulog liriko

 

38. “Ikaw ang aking mahal”. Ibigay ang ayos ng pangungusap na ito?

                 A. payak                                             C. karaniwan

                 B. tambalan                                        D. di-karaniwan

 

     39.  Alin sa mga sumusunod ang HINDI tulang pasalaysay?

                 A. Moro-moro                                    C. Awit

                 B. Epiko                                              D. Korido

 

     40.  Alin sa mga tula sa ibaba and isang tulang liriko?

                 A. Panunuluyan                                  C. Pastoral

                 B. Duplo                                             D. Balagtasan

41.  Isang tulang maromansa na kung saan nakaharap sa mga       pakikipagsapalaran ang mga tauhan at hango sa tunay na buhay ay _____________?

                A. oda                                                  C. soneto

                B. awit                                                 D. elehiya

     

    42. Alin sa mga sumusunod ang HINDI epiko ng Bisaya?

                A. Lagda                                              C. Bidasari

                B. Maragtas                                          D. Hinilawod

 

    43. Ang tinaguriang pinakasikat na epiko ng mga ilokano, ay ang ________.

               A. Ibalon at Aslon                                 C. Hinilawod

               B. Bantugan                                         D. Biag ni Lam-ang

 

   44. Ito ay isang epiko na tungkol sa mga bathalang Ifugao ni Punholdayan at Makanungan.

        Tinutukoy rito ang pagpapakasal ng magkapatid na Bugan at Wigan.

               A  Haraya                                             C. Hari sa Bukid

               B. Alim                                                 D. Lagda

 

    45. Alin sa mga sumusunod ay isang epiko ng mga Ifugao.

               A. Ibalon at Aslon                                 C. Biag ni Lam-ang

               B. Hudhud                                           D. Haraya

 

    46. Isang manunulat sa wikang Kastila na may sagisag panulat na Batikuling at nahirang na Makatang Laureado, ay si ______________.

               A. Jesus Balmori                                C. Alejandro Abadilla

               B.  N.V.M Gonzalez                              D. Zulueta de Costa

 

    47. Ang kauna-unahang nobelang sinulat ng isang Pilipino gamit ang wikang Ingles, ay ang____________.

              A. The Wound and Stars                       C. Like the Molave

              B. A Child Sorrow                                D. A Vision Beauty

 

    48. Isang Cebuana na ipinalalagay na pinakapangunahing manunulat na babae sa Ingles bago makadigma, ay si_____________.   

             A. Estrella Alfon                                   C. Dolores Manapat

             B. N.V.M Gonzalez                                 D. Jomapa

 

    49. "Nagtaksil si Adrian". Ibigay ang ayos ng pangungusap na ito.

              A. payak                                                 C. karaniwan

              B. tambalan                                           D. di-karaniwan

 

    50. "Umiiyak si Ana habang siya ay nagbasa ng isang sulat." Anong uri ng pangungusap ayon sa kayarian ng pangungusap na ito?

             A. pasalaysay                                         C. hugnayan

             B. padamdam                                          D. tambalan

 

    51.  "Nasunog ang bahay!" Anong uri ng pangungusap ayon sa kayarian ang pangungusap na ito?

             A. padamdam                                         C. payak

             B. pasalaysay                                         D. tambalan

 

    52. Ito ay ang pag-aaral ng makabuluhang tunog ng isang wika.

             A. Ponolohiya                                         C. Sintaks

             B. Morpolohiya                                     D. Palabuuan

 

    53.  Isang pag-aaral tungkol sa wika na tinatawag ding palabuuan, ay ang ____________.

             A. Ponolohiya                                         C. Sintaks

             B. Morpolohiya                                     D. Wala sa nabanggit

 

     54. Alin sa mga sumusunod ang HINDI uri ng pangungusap ayon sa gamit?

             A. padamdam

             B. langkapan

             C. pautos

             D. patanong

 

     55. Sino ang may-akda ng nobelang Banaag at Sukat?

             A. Jose Dela Cruz                                   C. Jose Corazon de Jesus

             B. Lope K. Santos                                 D. Emilio Jacinto

 

      56. Isang Pilipinong  manunulat na may sagisag panulat na Dimas-ilaw, ay si ________.

             A. Jose Dela Cruz.                                  C. Jose Corazon de Jesus

             B. Antonio Luna                                      D. Emilio Jacinto

 

      57. May sagisag panulat na Paralitiko at ang tinaguriang "Utak ng Himagsikan", ay si ___________.

             A. Emilio Jacinto                                     C. Jose Corazon de Jesus

             B. Antonio Luna                                      D. Apolinario Mabini

 

      58. Isang satirikong bersyon ni Del Pilar sa akdang sinulat ni Padre Jose Rodriguez na may ganito ring pamagat, ay ang _________.

             A. Caiingat Cayo

             B. Dasalan at Tocsohan

             C. Fray Botod

             D. Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas

 

      59. Sino ang may akda ng Dasalan at Tocsohan?

             A. Graciano Lopez Jaena

             B. N.V.M Gonzalez

             C. Andres Bonifacio

             D. Marcelo H. Del Pilar

 

      60. Isang tanyag na Pilipinong manunulat na may sagisag panulat na " Agap-ito Bagumbayan" si ______________.

             A. Graciano Lopez Jaena

             B. N.V.M Gonzales

             C. Andres Bonifacio

             D. Marcelo H. Del Pilar

 

     61. Isang awiting bayan na tungkol sa pakikipagkaibigan ang_________?

             A. sambotani                                          C. daeleng

             B. salagintok                                         D. oyayi

 

     62. Sino si Dolores Manapat?

             A. Graciano Lopez Jaena

             B. N.V.M. Gonzalez

             C. Andres Bonifacio

             D. Marcelo H. Del Pilar

 

     63. Isang tulang maromansa na kung saan ang mga tauhan ay may   

            kapangyarihang supernatural at kaya naman ito au hindi kapani-paniwala.

              A. oda                                                    C. soneto

              B. korido                                               D. elehiya

 

      64. Ito ay isang tulang patnigan at hango sa isang alamat ng isang dalagang

naghulog ng singsing sa dagat at ang sinumang binatang makakakita nito         ay siyang pakakasalan ng dalaga.

       A. panubong                                          C. elehiya

       B. karagatan                                        D. oda

 

65. Isang manunulat sa panahon ang Amerikano na naging tanyag sa kanyang

        tulang "Ang Guryon." Sino ito?

        A. Idefonso Santos                            C. Alejandro Abadilla

        B. Amado Hernandez                           D. Teodor Gener

 

66. Siya ang “Ama ng Maikling Kwento sa Pilipinas.”

         A. Jose Garcia Vila

         B. Deogracias Rosario

         C. Aurelio Tolentino

         D. Zuluetade Costa

 

67. Isang dula na sumikat nang humina ang zarzuela sa Pilipinas, ay ang _____. Ito ay tinatawag ding stage show sa Ingles.

          A. bodabil                                              C. karagatan

          B. duplo                                                  D. korido

 

68. Ang may-akda ng “Kahapon, Ngayon at Bukas” ay si ______.

          A. Aurelio Tolentino                           C. Alejandro Abadilla

          B. Juan Abad                                         D. Severino Reyes

 

69.  Siya ang sumulat ng dulang and “Tanikalang Ginto” na kung saan inakyat ng mga alagad ng batas ang Batangas habang itinatanghal ang dulang ito at dinakip ang may-akda.

                A. Aurelio Tolentino

               B. Juan Abad

                C. Alejandro Abadilla

                D. Severino Reyes

70. Ang sumusunod ay mga nobela ni Lualhati Bautista MALIBAN sa _____.

A.   Dekada ‘70

B.   Satanas sa Lupa

C.   Gapo

D.   Bulaklak ng City Jail

 

       71. Isang batikan at kilalang feministang manunulat na kung saan ang kanyang akda ay nakapokus sa mga kababaihan si _____. Siya ang may-akda ng “Bata, Bata, Paano ka Ginawa?”

                        A. Estrella Alfon

                        B. Lualhati Bautista

                        C. Fausto Galauran

                        D. Gervacio Santiago

 

       72. Ito ay isang kwento tungkol sa pagpapadala ng prinsipe sa kanyang kapatid na lalaki upang patayin ang mga halimaw sa kabilang bundok. Ito ang tinaguriang alamat ng Mindanao.

                        A. Alim                                               C. Indarapatra at Sulayman

                        B. Hudhud                                        D. Wala sa Nabanggit

 

       73. Handa nang lumisan ang taong “amoy lupa” nang malaman niyang nasa maayos na nakalagayan ang mga anak nito. Ang pariralang “amoy lupa” ay nagsasaad ng anong antas ng wika?

                        A. kolokyal                                        C. balbal

                        B. pambansa                                    D. pampanitikan

 

      74. Isang epiko ng mga Bisaya na tungkol sa kalipunan ng mga kautusan ng pamahalaan. Gaya ng “Kodigo ni Kalantiyaw” ng tribu ng Aklan ang ______.

                        A. Bantugan                                     C. Bidasari

                        B. Lagda                                           D. Darangan

 

     75. Siya ang may-akda ng dulang ang “Dalagang Bukid”.

                        A. Hermogenes Ilagan                  C. Alejandro Abadilla

                        B. N.V.M Gonzalez                          D. Patricio Mariano

 

     76. Sino ang may-akda ng Fray Botod?

                        A. Jose Garcia Vila                          C. Marcelo del Pilar

                        B. Graciano Lopez Jaena             D. Jose Rizal

 

    77. Isang awiting bayan na tungkol sa paglilibing ang ______.

                        A. umbay                                          C. sambotani

                        B. kundiman                                     D. soliranin

 

    78. Sino ang may-akda ng maikling kwento na “Kwento ni Mabuti”?

                        A. Estrella Alfon                               C. Genoveva Matute

                        B. Deogracias Rosario                    D. Lualhati Bautista

 

   79. “Ikaw ay may pusong bato”. Ibigay ang ayos ng pangungusap na ito.

                        A. payak                                            C. karaniwan

                        B. tambalan                                      D. di-karaniwan

   80. Siya ang may-akda ng maikling kwento na “Uhaw ang Tigang ng Lupa”.

                        A. Liwayway Arceo                        C. Genoveva Matute

                        B. Lualhati Bautista                         D. Estrella Alfon

 

   81. “Hindi ko kaya ang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko”.

            Ang nasa itaas ay halimbawa ng anong anong uri ng tayutay?

                        A. Pagtutulad                                   C. Pagwawangis

                        B. Pagmamalabis                           D. Pagsasatao

 

   82. Ikinalulongkot ko ang mga kalamidad na dumating sa Pilipinas. Ang kaganapan ng pandiwang nakasalangguhit sa pangungusap ay ____.

                        A. ganapan                                       C. tagaganap

                        B. sanhi                                             D. tagatanggap

 

  83. Si Janeth Napolesya ay naglulubid ng buhangin. Ang pariralang “naglulubid ng buhangin” ay nagsasaad ng anong antas ng wika?

                        A. kolokyal                                        C. balbal

                        B. pambansa                                    D. pampanitikan

 

  84. Ang Alibata ay hango sa alpabetong Arabo na “alif-ba-ta”. Ito ay may 17 titik: 3 patnig at 14 na katinig. Ano ang ibang tawag sa alibata?

                        A. Baybayin                                     C. Diona

                        B. Cuneiform                                    D. Abecedario

 

  85. Sino si Herninia dela Riva sa tunay na buhay?

                        A. Ildefonso Santos                         C. Alejandro Abadilla

                        B. Amado Hernandez                    D. Teodor Gener

 

  86. Alin sa mga sumusunod na akda ni Aurelio Tolentino ang siyang naging sanhi ng kanyang pagkakakulong?

                        A. Luhang Tagalog                          C. Bagong Kristo

                        B. Kahapon, Ngayonat Bukas    D. Manood Kayo

 

  87. Siya ang may-akda ng “Ninay”?

                        A. Pedro Paterno

                        B. Emilio Jacinto

                        C. Jomapa

                        D. Isabudo delos Reyes

 

  88. Ano ang pamagat ng ating pambangsang awit?

                        A. Bayang Magiliw

                        B. Perlas ng Silanganan

                        C. Alab ng Puso

                        D. Lupang Hinirang

 

 89. Nagpupuyos sa galit ang kanyang ina malaman nito ang pagbubulakbol sa klase. Ano ang ibig sabihin ng nakasalungguhit?

                        A. inis na inis sa galit                       C. na-ngingitngit sa galit

                        B. nagbubuhos ng galit                   D. nakikimkim ng galit

 90. “Kumakain ng prutas si Jherame”. Ibigay ang pokus ng pandiwa na nasa pangungusap.

                        A. ganapan                                       C. tagaganap

                        B. sanhi                                             D. tagatanggap

 

 91. Hayun ang mga bata na masayang naglalaro. Ang salitang hayun ay isang ___.

                        A. pang-abay                                    C. pangngalan

                        B. pang-angkop                               D. panghalip

 

 92. “Pinagbakasyunan nina Eng-eng at Tonton ang Camotes”. Ano ang pokus ng pandiwa na nasa pangungusap?

                        A. ganapan                                      C. tagaganap

                        B. sanhi                                             D. tagatanggap

 

 93. Alin sa mga salita sa ibaba ang nasa kayariang KPPKKPKPKP?

                        A. kasaysayan                                  C. katapangan

                        B. heograpiya                                  D. klastering

 

 94. “Ipinagluto ng kanyang asawa si Jestoni”. Ano ang pokus ng pandiwa na nasa pangungusap?

                        A. ganapan                                       C. tagaganap

                        B. sanhi                                             D. tagatanggap

 

 95. Kapag sinasabing “Itaga mo sa bato ang aking pangako” siya ay

                        A. Natutuwa sa kanyang pangako

                        B. Nakataga ng pangako sa bato

                        C. Nagsasabi ng totoo

                        D. Nangangako ng pagtupad sa pangako

 

96. Anong hulwaran ng organisasyon ito?

                        Tumaas ang presyo ng lahat ng bilihin ngayong taon. Dahil kasi ito sa pagtaas ng dagdag na buwis na ipinataw ng pamahalaan sa lahat ng mga bilihin.

A.   Paghahambing at pagkokontrast

B.   Problema at solusyon

C.   Sanhi at bunga

D.   Enumerasyon

 

97. Anong uri ng tayutay ang napapaloob sa pahayag na ito?

                        NALIGO NA SA HAMOG NG GABI ANG MGA BULAKLAK.

A.   pagmamalabis

B.   pag-uuyam

C.   pagpapalit-tawag

D.   pagsasatao

 

98. Ang sarsuwelang higit na kaugnay ng pangalang Seberino Reyes ay ______.

                        A. Dalagang Bukid                          C. Walang Sugat

                        B. R.I.P                                              D. Minda Nora

 

99. Sa tulang ito pinahalagahan ni Jose Rizal ang mga kabataang Pilipino.

                        A. Sa Aking mga kababata             C. Filipino Dentro de Cien anos

                        B. Mi Ultimo Adios                           D. Ala Juventud Filipino

 

100. Sa _____ ng gabi gaganapin ang pulong sa mga manunulat.

A.   Ika-walo

B.   Ika-8

C.   Ika 8

D.   IkawaloIf this content helps you, please share this NEWS with your friends and help someone to pass the board too!


#LETReviewers #PRC #LET #LicensedPRofessionalTeacher #LPT #GenED Reviewers for Teachers | LET Reviewers


/via Teachers ng Pinas

Reactions

Post a Comment

0 Comments